19 maj 2014

Ångest

"Ångesten som känsloyttring är neurologiskt inbyggd i det mänskliga psyket. När evolutionen utvecklade en hjärna som var i stånd att planera och förutse sin framtid så följde ångesten med som en produkt. Däremot bestämmer biologiska, kognitiva, erfarenhetsmässiga och kulturella faktorer hur och när ångesten yttrar sig. För den som varje dag kämpar för sin överlevnad är ångesten och fruktan riktad mot konkreta hinder i tillvaron. För oss som lever i välstånd väcks i stället fruktan av hinder och hot som vi inte kan materialisera. På så sätt blir den diffusa, okontrollerbara ångesten en konsekvens av det moderna samhället."
Det säger DN debatt idag.

Jag behöver med andra ord något konkret problem att sätta tänderna i. Men man vill ju inte önska krig och svält bara för att man lider av någon sorts odefinerbar ångest! Kanske ska man istället försöka lösa några av alla världsproblem som rent vatten åt alla, human flyktingpolitik, utrota trafficing. Ja det finns väldigt många saker att ta tag i, det gäller "bara" att materialisera ångesten och göra något bra av den. Wish me luck :)

Inga kommentarer: