01 juni 2011

Today is a good day to die

Det har ju varit en del funderingar kring livet och döden på sistone och jag funderade lite på var uttrycket "today is a good day to die" egentligen kom ifrån. Det används ju flitigt i filmer och böcker om indianer. I ett slag eller någon stor strid utropar alltid någon stoiskt - today is a good day to die!!!! Ja när är egentligen en bra dag att dö på? En svår och förmodligen omöjlig fråga att svara på, men vem som sa det och varför har jag i alla fall tagit reda på. Det verkar inte vara något som alla slänger ur sig vid olika tillfällen (som på film) utan det var Crazy Horse som myntade uttrycket inför striden vid Little Big Horn 1876. Ironiskt nog överlevde ju nämnda Crazy Horse slaget men däremot bet överstelöjtnant Custer rejält i gräset. Frågan var om han tyckte att det var en bra dag att dö på... Huruvida dagen är bra eller inte är mer av filosofisk karaktär. Visst var det eftersträvansvärt att dö en ärofylld död på slagfältet men här var det mer frågan om man helt enkelt är redo att möta den andra sidan, är man redo "in mind, heart and spirit", har man gjort sitt och känner sig tillfreds med allt? Ja det är frågan. Är man det, är det en bra dag att dö på! Men för tillfället känns det helt irrelevant. Alla borde leva, alltid! så känns det nu.

Inga kommentarer: